Natur og Ungdom sørger for at festivalen er en av Europas grønneste festivaler gjennom panteordning, avfallssortering og ved å holde området ryddig. De hjelper oss til å bli stadig bedre på miljø.

ByKuben – senter for for byøkologi er et prosjekt som skal gi byens innbyggere eierskap til det grønne skiftet. Senteret skal vise mulighetene i nullutslippssamfunnet.

Norsk Gjenvinning er en miljøpartner som også leverer utstyr og tar imot alt avfallet fra festivalen. Sammen med Natur og Ungdom sørger de for at mest mulig av avfallet materialgjenvinnes, resirkuleres eller blir energiutnyttet som fjernvarme.

Fretex arbeider for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning. På Øya setter Fretex fokus på gjenbruk av tekstiler og selger brukte klær til publikum.

DebioInfo arbeider med utvikling og kunnskapsformidling knyttet til Debio sine merkeordninger. De hjelper Øyafestivalen i arbeidet med å sikre god, næringsrik, økologisk mat til frivillige, artister og publikum.

EVO Elsykler bidrar til et grønnere Oslo og Øya ved å levere elsykler til bruk for stab og frivillige under festivalen.