I 2009 startet vi med utfasingen av forurensende aggregater og omleggingen til å kun benytte strøm fra fastnettet. I 2011 var omleggingen komplett og frem til den dag i dag, har vi kun benyttet oss av 100% strøm fra fastnettet. Ikke bare har dette gjort festivalen hele 80% mer energieffektiv – det har i perioden 2009-2016 spart rundt 150.000 liter diesel – eller 300 000 km med dieselbilkjøring. Dette tilsvarer 400 tonn Co².

Øyafestivalen har som mål å redusere utslippene fra eget transportarbeid gjennom god planlegging og valg av lavutslippskjøretøy, som el-biler, til internt bruk på festivalen. Vi etterstreber å velge leverandører med kort transport og oppfordrer leverandører som holder til i nærheten av hverandre til samkjøre leveringer.

Transport

Rundt 50% av bilene vi bruker til artist- og interntransport, er nullutslippsbiler, og vi forsøker å fase ut anleggsmaskiner som går på fossilt drivstoff til fordel for fornybare løsninger. Anleggsmaskiner står for nesten 60% av drivstofforbruket vårt på festivalen – men nå kommer det heldigvis stadig flere utslippsfrie anleggsmaskiner på markedet. Inspirert av Oslo kommunes utslippsfrie byggeplasser, skal vi i 2017 teste ut elektriske hjullastere og lifter på Øya – og håper at vi kan få en utslippsfri byggeplass om noen år.

En viktig del av miljøarbeidet vårt, er å oppfordre publikum til å benytte seg av miljøvennlig transport. Festivalen ligger midt i Oslo sentrum – og vi vil tilrettelegge for at besøkende skal kunne sykle, gå eller reise kollektivt til festivalområdet. Vi har egen sykkelparkering med plass til 1000 sykler og vakthold i festivalens åpningstider. Det vil også være mulig å få gratis småreparasjoner under hele festivalen. De siste årene har 98% av festivalens besøkende reist kollektivt! Det er trend vi ønsker skal fortsette – så ta sykkelen eller beina fatt!

Solenergi

I 2016 begynte vi så smått å implementere solstrøm i energiregnskapet vårt, og i 2017 produserte vi enda mer av strømmen vår selv, ved hjelp av solcellepaneler. Med hjelp av vår konsulentpartner Hjellnes Consult satte vi opp 60m² med solceller som samlet solstrøm gjennom hele riggperioden og under festivalen – og i denne perioden produserte vi ca 600 kWh. Nok til å drifte hele Hagen-scenen vår på ren solenergi! I 2018 ser vi på nye muligheter med solstrømmen, vi vil gjerne lage strøm nok til å lade alle el-bilene våre direkte.

Resten av året jobber vi med fokus på ENØK tiltak på kontoret og på festivalområdet.