De frivillige sørger for å holde hele festivalområdet ryddig og drifter både panteordningen og avfallshåndteringen. Publikum sorterer selv avfallet på publikumsområdet, men det er bak kulissene den virkelige sorteringen foregår!

På bakområdet er det en egen miljøstasjon hvor de åpner alle søppelsekker og ettersorterer alt innhold for hånd, i 15 ulike fraksjoner. Det førte til at hele 65 prosent av avfallet ble materialgjenvunnet i 2018, og brukt til å lage nye råvarer og produkter. Resten av avfallet ble energiutnyttet som fjernvarme via Hafslund.

) for hvert tonn plast som blir gjenvunnet.

I 2017 gikk vi over til kun komposterbare mineralvannglass, matemballasje og bestikk. Slik sparer vi miljøet for mer plastproduksjon, som har ukjent nedbrytningstid og derfor skaper store miljøproblemer når det havner i naturen. I 2019 går vi over til gjenbruksglass, noe som reduserer avfallet vårt med 75% og kutter 94% av klimagassutslippene til drikkebegrene.

Retura).

Det skal også lønne seg for publikum å ta miljøansvar. Du får panten tilbake på porsjonsvinglass, drikkehanker og popkornemballasje i Natur og Ungdoms pantebod.

 

 

Gjenbruk og materialforvaltning

Vi lagrer det meste av utstyret vi bruker hvert år, for eksempel møbler, spiker, trevirke og verktøy.Vår lagertjeneste er ikke bare en praktisk avdeling for Øyafestivalen, det er også en viktig del av vårt miljøarbeid etter som vi slipper å kjøpe inn nytt utstyr hvert år. Det nitidige arbeidet med å holde oversikt over hva vi har av utstyr, materialer, designelementer og møbler i alle avdelinger, gjør at vi sparer miljøet.

Så langt det er mulig skal Øyafestivalen ha returrett på varer og produkter som viser seg overflødig, for på den måten å unngå et unødig stort varelager i etterkant av festivalen. Vår cateringavdeling regner nøye på matforbruket for å unngå overskuddsmat, og blir det noe igjen gis dette videre til noen som kan ha nytte av det. Brukt frityrolje blir videreformidlet til folk som bruker det som drivstoff på bilen, gjerdeduk doneres til urbane dyrkingsprosjekter som fórer pallekarmene sine med dem – og paraplyer, møbler og klær gis til Røde kors og Fattighuset. Mye av det som havner i vår miljøstasjon, er ting som er full brukbare – og ved å gi dem bort kan de få nytt liv istedenfor å bli brent.

I den grad det er mulig vil Øyafestivalen velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk, og når det blir avfall. Vi setter fokus på miljøvennlig, miljømerkede, nedbrytbare og resirkulerbare produkter.

Vi tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter. Vi ønsker å prioritere lokale leverandører. For å spare miljøet for transportkostnader, foretrekker vi samkjørte og få leveranser. Våre samarbeidspartnere og leverandører må følge lover og forskrifter i henhold til HMS-forskriften. Øyafestivalen krever at leverandører tar emballasje i retur.