Kunst på Øya er stolte av å presentere skulpturen Some Assembly Required – Picnic, av den svenske kunstneren Michael Johansson.

Johansson har bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim og er for tiden basert i Berlin. Han har utført en rekke utstillinger og offentlig kunstoppdrag.

Med verket Some Assembly Required – Picnic, remikser Michael Johansson en standard parkbenk og frigjør den fra sin opprinnelig funksjon.

Michael fascineres av å gå rundt på loppemarkeder og finne dubletter av tilsynelatende unike, ofte ubrukelige gjenstander. Det funne objektets unike og ukjente opprinnelse bidrar til det driv som får han til å ville ha flere. Denne fascinasjonen for blandingen av det unike og det gjenkjennbare anser Johansson å være vesentlig i sitt kunstnerskap. Ved å implementere velkjente gjenstander i ett nytt homogent system som snur og vrir på gjenstandens opprinnelige mening utforsker han forskjellige måter å fortelle en historie på.

I noen av sine seneste arbeider har Michael Johansson remikset gjenstander som hører hjemme i et spesifikt miljø, eksempelvis en stue eller en hage, til en ny, tettpakket geometrisk enhet som nullstiller stedet og objektet.

Hva skjer når omstrukturering av et objekt skjer såpass subtilt at man ved første øyekast er usikker på om det dreier seg om et kunstverk eller om gjenstanden har begynt å mutere seg selv?

www.michaeljohansson.com