Green Producers Tool – Tidenes klimaløft i norsk kultursektor

Nytt klimaverktøy for film og TV, scene og festival.

NU 2 2019 Bjørnar Elvestad
foto Bjørnar Elvestad

Kultursektoren står for betydelige CO2-utslipp. For å bidra til å nå målet i Paris-avtalen tar Babusjka, Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen og Strix grep. I samarbeid med CICERO utvikler vi klimaverktøyet Green Producers Tool, som bidrar til bevisstgjøring og reduksjon, og måler utslipp i produksjoner. Fordi verktøyet er utviklet av produsenter, for produsenter, vil det være relevant for alle type produksjoner innen film og TV, scene og festival. Green Producers Tool har som mål å bli bransjestandard for måling av utslipp i norsk og nordisk kultursektor.

Det er en stor vilje i kulturbransjen til å produsere mer bærekraftig, men det har vært vanskelig å vite hvordan. Nå utvikler Babusjka, i samarbeid med Øyafestivalen og flere, klimaverktøy skreddersydd kulturproduksjoner. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, og vil tilrettelegge for betydelig reduksjon av avtrykk. Aktørene er nå i gang med å kartlegge egne produksjoner. Basert på dette vil klimaforskere i CICERO beregne avtrykket innenfor de forskjellige utslippskategoriene, som vil utgjøre grunnlaget i klimaverktøyet.

For initiativtager og grunnlegger av reklamefilmselskapet Babusjka, Mads Astrup Rønning, var det de urovekkende klimarapportene fra FN som satt i gang en prosess.
– Det skremte vettet av oss. Som reklamefilmprodusenter legger vi til rette for økt forbruk. Med andre ord er vår bransje en stor del av klimaproblemet. Den enkle løsningen hadde vært å legge ned selskapet, men samtidig så vi at vi var i en posisjon til å gjøre en forskjell.

Babusjka bestemte seg for å utvikle et verktøy som både var enkelt å bruke, og kunne bidra til reell endring i sektoren. For Babusjka var det viktig at verktøyet var forskningsbasert. At verktøyet er utviklet av produsenter for produsenter, gjør at det er tilpasset bransjen og relevant for både små og store kulturproduksjoner. Selv om produksjonsmetodene varierer, finner man mange av de samme utslippsfaktorene innenfor film- og tv-produksjon, scene og festival. Derfor skal det utvikles tre unike, men likevel beslektede verktøy.

Mia Frogner, Øyafestivalens leder for bærekraft, miljø og mat:
– Kulturopplevelser har en klimakostnad Øyafestivalen har lang erfaring med kartlegging og reduksjon av egne utslipp, og mener at størrelsen på festivalen ikke skal stå i veien for bærekraft. Øyafestivalen er svært bevisst på at også kulturopplevelser har en klimakostnad. Vi har de siste 15 årene jobbet aktivt med å kartlegge, måle og redusere våre egne utslipp, og det er veldig spennende å bruke denne erfaringen til å lage et verktøy som kommer hele bransjen vår til gode. Vi ønsker og tror at både små og store festivaler lettere kan satse på bærekraft i egne produksjoner gjennom å bruke dette verktøyet når det lanseres.

I mangel på gode verktøy har kultursektoren så langt ingen oversikt over det totale klimaavtrykket, og CICERO ser flere muligheter for betydelig reduksjon.
CICERO setter pris på å kunne jobbe med kulturbransjen for å kartlegge utslipp. Dette er viktig for å kunne redusere utslipp. Vi kommer borti felt vi ikke har beregnet tidligere, som bruk av kulisser og sceneutstyr, det er spennende. Beregningene vil også peke på hvor vi må jobbe for å finne løsninger. Bruk av moderne utstyr reduserer strømforbruk, og god planlegging for anskaffelser kan gi mindre utslipp fra for eksempel matkonsum, redusere unødige innkjøp og øke sjansen for mest mulig gjenbruk. For noen deler av bransjen står trolig transport for det største avtrykket og dermed hvor mye kan gjøres, sier Borgar Aamaas.

Norge har gjennom Parisavtalen et mål om å halvere karbonutslipp innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990. For å få til det må alle bransjer gjøre grep.
– Green Producers Tool har som mål å bli bransjestandard i Norsk og Nordisk kultursektor. Den første prototypen av verktøyet vil være klar i juni 2022, og derfra er det kort vei til det kan tas i bruk, og videreutvikling av verktøyet for andre bransjer, sier Astrup Rønning.

Hva er Green Producers Tool?
– Et nettbasert verktøy som veileder produsenten fra start til slutt i en produksjon.
– Verktøyet er basert på forskningsdata, og beregner klimafotavtrykket til en produksjon, og videre gir veiledning for reduksjon av utslipp.
– Den gir tilpassede instruksjoner for en grønn produksjon, skreddersydd for alle yrker, kunder og andre involverte.
– På slutten av hver produksjon mottar produsenten en klimarapport og en klimascore.

Hvorfor er det bra for kultursektoren?
Ved å samle kultursektoren rundt en verifiserbar målestandard, vil vi for første gang få en oversikt over næringens reelle klimaavtrykk, og på sikt oppnå viktige utslippsreduksjoner

Hva betyr det?
– Verktøyet gir deg en samlet oversikt over selskapets årlige klimafotavtrykk for produksjon.
– Ditt selskap vil være bedre rustet for de forestående kravene for rapportering og reduksjon av utslipp.
– Det gir selskapet et konkurransefortrinn i anbud og tildeling av offentlige midler.
– Bedriften din bidrar til å nå målene som er satt i Parisavtalen

Hvorfor er det bra for kulturforbrukeren?
Det vil gi kulturforbrukeren en oversikt over klimaavtrykket til kulturopplevelsen de deltar på. Det hjelper forbrukeren å utøve forbrukermakt, ved å kunne velge bort opplevelsene med et høyt klimaavtrykk.

GreenProducersTool.com