Støtt Opplyst Ungdom når du kjøper Øya-billetter

Positiv utvikling og sosial mobilitet

ouc

Øyas billettkjøpere har de siste årene bidratt til å støtte en rekke lokale prosjekter rettet mot barn og unge. I 2020 ønsker vi å hjelpe Opplyst Ungdom med sitt nye kursopplegg for lokal ungdom. De skal hjelpe ungdom med å utvikle gode ideer som kan bli framtidige arbeidsplasser. Profesjonelle aktører vil være involverte i kursene.

Gjennom et sett med helgekurs skal lokale ungdommer få utvikle sine egne gründerferdigheter. Dette skal gjøres i tett samarbeid med næringsaktørene i bydelen og ellers i Oslo. I løpet av kursene skal de utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter, samt forstå rammene og verktøyene man trenger for slikt arbeid.

Najib Mahamud i OPPLYST UNGDOM: – Gjennom prosjekter som dette ønsker vi å gi ungdommen gode verktøy og nettverk for å styrke utviklingen deres i positiv retning.

Opplyst Ungdom jobber på Tøyen og områdene rundt, med tilbud og aktiviteter for ungdom. De ønsker å kjempe mot utenforskap blant minoritetsungdom gjennom sosiale aktiviteter, sport, fritid, jobbsøking, leksehjelp og privatundervisning.

Følg Opplyst Ungdom her

 

Tidligere lokale prosjekter som har mottatt bidrag fra billettkjøpere og akkrediterte er

Kompassmat: Innkjøp og restaurering av foodtruck

Sportsklubben Sterling: Eget musikkrom

Oslo Røde Kors: Treningspark

Håp kompetanse: Sommerskole for barn og sommerjobber for ungdom