Årets miljøresultater – rekordhøy gjenvinningsgrad!

Vi har kildesortert mer enn noensinne, publikum spiser mindre kjøtt og flere velger togreise fremfor fly. Sjekk ut årets miljøtall!

48539854856_7c86bfb6d0_o
Foto: Anna Olerud

I over 15 år har Øya jobbet for at festivalen skal være så miljøvennlig som mulig.  Vi ser på det som et samfunnsansvar, og den lille landsbyen på Tøyen er en ypperlig mulighet til å ta det neste steget og prøve nye løsninger! I tillegg til å jobbe aktivt med å kutte utslipp og forbruk på festivalen ønsker vi å fremme gode løsninger og engasjere publikum til miljøtiltak i hverdagen. Gjennom publikumsundersøkelsen med spørsmål om miljøholdninger og tiltak på hjemmebane, ser vi positive endringer. 

Årets store satsninger var å innføre gjenbruksglass og fossilfri anleggsplass. Utover hovedsatsninger jobber vi alltid med å forbedre oss på avfall, energi, transport, innkjøp og mat. Og det gir resultater! 

Plastkutt med gjenbruksglass
Vi har som den første festivalen i Norge tatt i bruk gjenbruksplastglass på festival. Dette har ført til at vi har spart miljøet for 4 tonn med engangsplastglass! 90% klimaavtrykket til et plastglass kommer fra produksjonen, og når vi bruker gjenbruksglass som kan brukes opp til 100 ganger kutter vi avtrykket betydelig. Vi har sammen med våre samarbeidspartnere utviklet et system der glassene leies av en leverandør, slik at andre arrangementer kan ta de i bruk og kutte ytterligere bruken av engangsplast i Norge. 

96% av publikum synes at gjenbruksglassene er et godt miljøtiltak, og vi håper å ha bidratt til en økt holdning om gjenbruk som løsning i hverdagen også!

Øya ønsker å kutte ut plasten helt og hadde i år forbud mot engangsplast på festivalen. I stedenfor engangsponchoer ble det lånt ut støvler og regnjakker av god kvalitet som kan brukes om igjen – dette ga betydelig mindre plastavfall. 

Gjenvinningsrekord med Natur og Ungdom
Takket være Natur og Ungdoms fantastiske innsats oppnådde vi i år den høyeste gjenvinningsgraden noensinne, med hele 75%. Av totalt 47 tonn avfall kommer 3/4 til å bli omdannet til nye ressurser. De 230 frivillige fra Natur og Ungdom samler inn avfallet fra festivalområdet og åpner hver eneste pose for å sortere avfallet i 15 ulike fraksjoner slik at blant annet matavfall kan bli til biogass, treverk, glass og metall gjenvinnes og brukt frityrolje kan gjenbrukes som biodrivstoff. Ved å sortere mest mulig istedenfor å kaste alt som restavfall har vi spart 14 000 kg CO2! Det tilsvarer utslipp fra 11 biler i et helt år. 

Mindre kjøtt på festival og hjemme
Publikum spiser mindre kjøtt enn før og andelen kjøttfritt solgt blant publikum i år var 53% – en økning på 17% fra i fjor. Sammen med høy andel vegetarmat til artister og frivillige har vi totalt spart 225 000 kg CO2e sammenlignet med om det kun hadde blitt servert kjøttmåltider. Det er like mye som 230 flyturer fra Oslo til New York. Hvilken mat vi velger har med andre ord stor innvirkning på klimaavtrykket. 

Også gjennom publikumsundersøkelsen viser publikum at de har et mer bevisst forhold til eget kjøttkonsum: 10% færre mener de spiser kjøtt daglig, 9% flere spiser sjeldent eller ikke kjøtt sammenlignet med i fjor. Vi elsker vårt publikum!

Av all mat som serveres på festivalen, til publikum, crew og artister er 95% økologisk, og vi er i år igjen blitt sertifisert til Debios gullmerke. 

Fossilfri anleggsplass og mindre flyreiser
I år har alle anleggsmaskinene våre gått på enten elektrisitet eller biodrivstoff. Slik har vi erstattet fossilt drivstoff, latt olja ligge i bakken og spart oss for 11 200 kg ekstra CO2 i atmosfæren.

Hele 41% har i følge publikumsundersøkelsen kuttet èn eller flere flyreiser det siste året, en markant økning fra fjorårets 29%. For de som reiser utenbys fra har det vært en nedgang i de som reiser med fly, og flere som har valgt tog eller buss.

Vi er stolte over årets tall og gleder oss til å jobbe for å redusere utslippene våre enda mer og gjennomføre nye miljøtiltak neste år!