Posted on

Mer kunst til festivalen

HC Gilje tar med seg lysinstallasjonen «Spin» til Øya.

Kunst på Øya er stolte over å presentere HC Giljes «Spin», et verk i serien «Conversations with Spaces»!

HC Gilje er opptatt av hvordan bevegelser og lys passerer gjennom rom, objekter, kropper og landskap. Lyskilden i seg selv er ikke spesielt interessant for ham, heller hvordan lyset interagerer med fysiske strukturer. Lys er bare synlig når det manifesteres i materialer gjennom refleksjon, refraksjon og skygger.

I 2006 initierte Gilje prosjektet «Conversations with Spaces» hvor han utforsker forskjellige måter å transformere og aktivere rom med lys, projeksjoner, lyd og bevegelse: Flyktige medier som skaper midlertidige transformasjoner av fysiske rom, som igjen påvirker hvordan vi opplever disse rommene.

På Øya blir Spin installert i en gjennomskinnelig kube blant bordene på Munchløkka. I det publikum trer inn i kuben påvirker de et programmert lys-, lyd- og skyggespill og blir slik selv en del av verket. Ettersom mørket faller på trer skyggespillet også fram på overflaten av kuben og verket kan også oppleves på avstand. Det stramt programmerte verket Spin blir organisk påvirket av kropp, bevegelse samt ytre faktorer, og skaper konversasjoner mellom menneske, rom, miljø og teknologi.

HC Gilje (født 1969) er en norsk kunstner med bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim.

Gilje har vist sitt arbeid på festivaler, scener og gallerier rundt i hele verden. Han var medlem av video-impro gruppa 242.pilots, var den visuelle drivkraften bak Kreutzerkompani, og har gjort konserter med musikere og band som Jazzkammer, Maja Ratkje, Justin Bennet, Greg Davis og Yannis Kyriakides.

Han har også utviklet VPT (Video Projection Tool); en gratis software for å vise video på objekter og overflater.

https://vimeo.com/106478988
http://hcgilje.com

HC Gilje_portrett

Kjøp billett her!