Posted on

Øya som knutepunkt

Etter de varslede endringene i støtteordning for knutepunktfestivalene, etterlyser Øyafestivalen langsiktighet og forutsigbarhet i ordningene som skal erstatte denne. Flere av våre prosjekter har en såpass lang tidsramme, at vi om ikke lenge vil ha behov for detaljert informasjon om støtteordningene fra 2017 og framover.

Øyafestivalen tok på seg oppdraget som knutepunktfestival i 2008 og har siden den gang jobbet for å iverksette tiltak og utføre tjenester for andre festivaler i både inn- og utland, som ivaretar knutepunktoppdraget ved å realisere og videreutvikle prosjekter som tidligere ikke har vært økonomisk forsvarlige å gjennomføre. Knutepunktmidlene har sørget for en mer stabil plattform og langsiktighet for den videre planleggingen av prosjektene.

Her er noen av de viktigste prosjektene og tiltakene som har vært en del av vårt knutepunktoppdrag.
– Vi har utvidet vår internasjonale satsing og jobbet for å fremme norsk musikk i utlandet gjennom flere store arrangementer i viktige musikkbyer rundt i verden.
– Vi har i tillegg forsterket vårt arbeid med Øya International, som har bygget seg opp til å bli en av de viktigste nettverksplattformene for norsk musikkeksportbransje.
– Vi har satset på kompetansebygging internt i festivalen, og arbeidet med kompetanseutveksling og ‐overføring med andre festivaler og arrangører både i Norge og utlandet, med spesiell vekt på områdene booking, miljø, sikkerhet og frivilligorganisering.
– Med det nylig opprettede festivalseminaret møtes festivalarrangører fra hele landet for faglig påfyll.
– Med Øya Ung har vi gjennomført et løft for det manglende konserttilbudet for ungdom i hovedstaden og startet opp et samarbeidsprosjekt med musikkelever i videregående skole for å gi dem faglig opplæring og praksis med å arrangere ungdomskonserter – av ungdom, for ungdom.

Knutepunktmidlene har ikke blitt benyttet som et konkurransevridende element i bookingen av større artister, men vi har etablert en ekstra scene som gir oss rom til å presentere nye og grensesprengende artister som normalt sett ikke ville ha fått muligheten til å opptre for et såpass stort publikum i Norge.

Øyafestivalen er avhengig av prosjektmidler for å sikre videreføringen av disse og flere andre tiltak som kommer både festival- og musikknorge til gode, også i fremtiden.

foto Pål Bellis

Kjøp billett her!