Posted on

116 750 kr samlet inn til Kompass & co!

Gjennom Billettservice har Øya-publikummet hatt muligheten til å donere penger til Kompass & co – en organisasjon som arbeider med å gi vanskeligstilt ungdom i Oslo arbeidstrening innen matlaging, dyrking og redesign.

Pengene går i sin helhet til å sette i stand en egen matbil, hvor ungdommene kan servere miljøvennlig mat, både på Øyafestivalen og flere andre steder i Oslo gjennom hele året. Bilen er kjøpt inn, men trenger fortsatt litt arbeid før den kan slippes løs i Oslos gater. Under festivalen vil matbilen bli pyntet med selvdyrka planter og grønnsaker, og publikum kan komme med forslag til hvordan bilen kan se ut, og ikke minst hva bilen skal hete.

– Vi har snakket så lenge om street food-bilen og nå nærmere vi oss målet. Det er en utrolig følelse! Vi ønsker å takke Øya-publikummet med hele vårt hjerte. Dette hadde ikke vært mulig uten deres hjelp, sier initiativtaker Sherry Hakimnejad i Kompass & co.

Om Kompass & Co
Kompass & Co sin visjon er å skape arbeidsplasser som fungerer som mestringsarenaer, der ungdom tør å satse på seg selv og ta ansvar for egen fremtid. Deres fremgangsmåte inkluderer et ungdomsprogram som har fokus på oppfølgning, der aktiviteter og opplæring skjer i workshops. Samtidig har Kompass og & Co arbeidsplasser til ungdommen, der de får lønn både under opplæring og også for arbeidet som utføres. Ungdommene tilegner seg arbeidserfaring som de kan bruke for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Kompass & Co tilbyr cateringtjenester, egenproduserte møbler, samt driver kantine- og gartnervirksomhet. Du kan lese mer om Kompass & Co og deres andre prosjekter på deres nettsider.

Kjøp billett her!