Posted on

Øya utnevnt til energi-pionér

Sammen med et knippe andre Europeiske musikkfestivaler er Øya utnevnt som energi-pioneer av musikkinitiativet EE Music.

EE Music har offentliggjort 15 europeiske musikkfestivaler som de mener er pionerer innenfor energiområdet. Øyafestivalen er med som eneste nordiske musikkfestival. Øyas fokus på utslippsfri festivalenergi og energieffektiviseringstiltak blir særlig trukket frem.

– I Øya har vi jobbet målrettet med å redusere vår miljøbelastning innenfor en rekke områder, der energibruk har vært en sentral del hvor vi har lagt ned mye arbeid. Derfor er det veldig givende å få denne typen oppmerksomhet, sier Ingrid Kleiva Møller, miljøsjef i Øyafestivalen.

Fra fossilt til fornybart
Allerede i 2009 satte Øyafestivalen i gang med å gå over fra forurensende dieselaggregat og over på strøm fra fastnettet. I 2010 ble det bygget en ny trafostasjon og lagt ned nye strømkabler og koblingspunkt i Middelalderparken. Dette la til rette for at festivalen for første gang kunne drives 100 prosent fra fastnettet og bidro til at festivalen ble 80% mer energieffektiv.

Fornybart på Tøyen
Da festivalen flyttet til et nytt område var energiforsyning en sentral utfordring. Tøyenparken hadde ikke nok strømkapasitet for festivalen, og det måtte investeres i nye strømkabler og trafostasjon på området.

– For oss var det uaktuelt å gå tilbake til forurensende dieselaggregater. Denne investeringen vil også komme Miniøya og andre arrangører i parken til gode, sier Kleiva Møller.

Effektiv energibruk
Til tross for at festivalen drives på miljøvennlig strøm jobbes det mye med å redusere energibruken så mye som mulig. De siste årene har strømforbruket gått jevnt nedover og festivalen bruker nå omtrent like mye strøm som to norske husstander gjør i løpet av ett år.

Om EE Music
Musikkinitiativet EE Music jobber for å øke fokuset på energieffektive musikkopplevelser i hele Europa. Det er startet opp av blant annet Julie’s Bicycle (UK) og Green Music Initiative (DE) og er finansiert av EUs Intelligente Energi Europa program (IEE).

Foto: Steffen Rikenberg

Kjøp billett her!