Posted on

Palmeoljefri festival

I år kan Øyafestivalen for første gang garantere at festivalen serverer palmeoljefri mat.

Øyafestivalen har servert miljøvennlig mat i mer enn ti år, med et særlig fokus på økologisk mat. Men det er flere aspekt å ta hensyn til når man ønsker mest mulig miljøvennlig mat. Nå tar festivalen et naturlig skritt videre og luker ut spesifikke produkter som inneholder palmeolje.

– På årets festival kommer ingen av restaurantene til å servere mat som inneholder palmeolje, sier Ingrid Kleiva Møller, matsjef i Øyafestivalen. Det gjelder alle serveringssteder for publikum, artister og frivillige.

Enkelt å innføre forbud
I fjor mottok Øyafestivalen, som første norske festival, gullmerke fra Debio – et kontrollorgan for økologisk produksjon i Norge. Dette garanterte at matserveringen bestod av 90 prosent eller mer økologisk mat. Med et slikt system på plass er det enklere å innføre nye krav og følge de opp blant underleverandører.

– Det er både mulig og ikke veldig vanskelig å innføre krav om palmeoljefri matservering. Det finnes mange gode alternativer til produkter med palmeolje og mange norske matprodusenter reduserer nå bruken av palmeolje, sier Kleiva Møller.

Bakgrunn
Mye av grunnen til reduksjon av palmeoljebruken er takket være Regnskogfondet og Grønn Hverdags kampanje mot palmeolje. I deres palmeoljeguide er det mulig å finne frem til hvilke matvarer som inneholder palmeolje og hvilke produkter som er fri for palmeolje. Siden kampanjen ble lansert i 2012 har det norske palmeoljeforbruket i mat blitt redusert med over to tredjedeler.

– Palmeoljeplantasjene er en katastrofe for klimaet, biomangfoldet og menneskene som er avhengige av regnskogen for å leve, sier Dag Hareide, daglig leder i Regnskogfondet. – Vi er glad for å se at musikkbransjen nå også kommer på banen i denne saken, og håper flere aktører følger etter

Palmeolje utvinnes av oljepalmetreet og har ført til avskoging av store regnskogsområder i blant annet Indonesia og Malaysia. Oljepalmeplantasjene fortrenger plante- og dyrearter og truer derfor det biologiske mangfoldet.

Du kan lese mer om palmeolje på Regnskogfondets nettsider.

Foto: Julie Forchhammer

Kjøp billett her!