Posted on

Øyafestivalen gjør svanemerkete innkjøp

Øyafestivalen fortsetter i år samarbeidet med Svanen, til glede for publikum. Blant annet kjøper festivalen inn 150 000 svanemerkete servietter. Øyafestivalen ble deltaker i Svanens innkjøperklubb i 2008. Klubben har som grunnidé at profesjonelle innkjøp skal være en sterk drivkraft mot et bærekraftig samfunn.

Øyafestivalen fortsetter i år samarbeidet med Svanen, til glede for de 75 000 besøkende. Blant annet kjøper festivalen inn 150 000 svanemerkete servietter.

Øyafestivalen ble deltaker i Svanens innkjøperklubb i 2008. Klubben har som grunnidé at profesjonelle innkjøp skal være en sterk drivkraft mot et bærekraftig samfunn. Deltagerne skal lage en innkjøpspolicy som viser hvordan de aktivt skal ta miljøhensyn ved anbud og øvrige innkjøp. Innkjøp av miljømerkete varer og tjenester skal være en sentral del av denne policyen.

Alle trykksaker på Øyafestivalen er svanemerket. Blant trykksakene finner du festivalmagasinet, flyere og plakater. Totalt kjøper Øyafestivalen inn nesten sju tonn svanemerkete trykksaker.

Alle servietter, toalettpapir og annet mykpapir er også svanemerket på Øyafestivalen. Hele 150 000 svanemerkete servietter er kjøpt inn til alle matbodene på årets festival. Kjøper du mat på Øyafestivalen, vil du se svanemerket på servietten.

Øyafestivalen har også kjøpt inn svanemerkede produkter fra flere andre produktgrupper, slik som maling og kopipapir.

Som deltaker i innkjøperklubben har Øyafestivalen forpliktet seg til å avgi en årlig rapport over anskaffelse av miljømerkede varer og tjenester. Rapporten skal dokumentere en målbar forbedring fra år til år.

Kjøp billett her!