Posted on

Øya avgir klimaløfte

Øyafestivalen har siden 2002 jobbet målrettet med fokus på miljøet i hele driften og gjennomføringen av festivalen. Nysatsningen for Øyafestivalens miljøarbeide i 2008 er å avgi et klimaløfte.Øyafestivalen forplikter seg nå til å ha klimahandlingsplaner- og regnskap. Samtidig skal vi øke kunnskapen om klima og gjennomføre nye tiltak, samt engasjere kunder og forretningsforbindelser til også å bidra ved å redusere sine utslipp. I klimaløftet ligger også muligheter for å kompensere for egne utslipp ved å handle med godkjente FN-klimakvoter.

Øyafestivalen har siden 2002 jobbet målrettet med fokus på miljøet i hele driften og gjennomføringen av festivalen. Miljøvennlig innkjøpsplan, økologisk mat til alle, omfattende panteordninger, avfallsgjenvinningsgrad på 100% i 2007, strøm fra biodiesel – for å nevne noe. Hele 64% av avfallet ble materialgjennvunnet, mens resten ble gjennvunnet til energi, i form av fjernvarme. I 2004 ga vi sammen med GRIP ut en Miljøhåndbok for arrangører, denne ble revidert og gitt ut på nytt i 2008. Dette er et ledd i vårt arbeid for å spre vår miljøkompetanse til andre arrangører. Nysatsningen for Øyafestivalens miljøarbeide i 2008 er å avgi et klimaløfte.

Øyafestivalen vil opprettholde og videreutvikle vår miljøprofil, slik at vi fremdeles er en spydspiss på dette området i Europa. I forlengelsen av dette vil det være helt naturlig å avlegge et klimaløfte. For oss er det er viktig å kartlegge utslipp forbundet med arrangementet, påvirke publikum og næringsaktører rundt oss, samt å se på tiltak for å redusere utslippene.

Øyafestivalen forplikter seg nå til å ha klimahandlingsplaner- og regnskap. Samtidig skal vi øke kunnskapen om klima og gjennomføre nye tiltak, samt engasjere kunder og forretningsforbindelser til også å bidra ved å redusere sine utslipp. I klimaløftet ligger også muligheter for å kompensere for egne utslipp ved å handle med godkjente FN-klimakvoter.

For mer info:
www.klimaloftet.no

Kjøp billett her!