Øyafestivalen har som mål å redusere utslippene fra eget transportarbeid gjennom god planlegging og valg av lavutslippskjøretøy, som El-biler, til internt bruk på festivalen. Vi etterstreber å velge leverandører med kort transport og oppfordrer leverandører som holder til i nærheten av hverandre til samkjøre leveringer.

En viktig del av satsning innenfor miljøarbeidet til festivalen er oppfordre publikum til å benytte seg av miljøvennlig transport. Vi vil tilrettelegge for at besøkende skal kunne sykle, gå eller reise kollektivt til festivalområdet. Vi har egen sykkelparkering med plass til 1000 sykler og vakthold i festivalens åpningstider. Det vil også være mulig å få gratis småreparasjoner under hele festivalen. Dette har ført til at 98% av festivalens besøkende i 2015 reiste kollektivt. Det er trend vi ønsker skal fortsette – så ta sykkelen fatt!