Øyafestivalen har som mål å redusere utslippene fra eget transportarbeid gjennom god planlegging og valg av lavutslippskjøretøy, som el-biler, til internt bruk på festivalen. Vi etterstreber å velge leverandører med kort transport og oppfordrer leverandører som holder til i nærheten av hverandre til samkjøre leveringer.

Rundt 50% av bilene vi bruker til artist- og interntransport, er nullutslippsbiler, og vi forsøker å fase ut anleggsmaskiner som går på fossilt drivstoff til fordel for fornybare løsninger. Anleggsmaskiner står for nesten 60% av drivstofforbruket vårt på festivalen – men nå kommer det heldigvis stadig flere utslippsfrie anleggsmaskiner på markedet. Inspirert av Oslo kommunes utslippsfrie byggeplasser, skal vi i 2017 teste ut elektriske hjullastere og lifter på Øya – og håper at vi kan få en utslippsfri byggeplass om noen år.

En viktig del av miljøarbeidet vårt, er å oppfordre publikum til å benytte seg av miljøvennlig transport. Festivalen ligger midt i Oslo sentrum – og vi vil tilrettelegge for at besøkende skal kunne sykle, gå eller reise kollektivt til festivalområdet. Vi har egen sykkelparkering med plass til 1000 sykler og vakthold i festivalens åpningstider. Det vil også være mulig å få gratis småreparasjoner under hele festivalen. De siste årene har 98% av festivalens besøkende reist kollektivt! Det er trend vi ønsker skal fortsette – så ta sykkelen eller beina fatt!