Vi er kresne i forhold til hvilke band vi booker til festivalen – og det samme gjelder hvilke restauranter vi har med oss. Hos oss får du Norges beste – og mest miljøvennlige – festivalmat. I 2015 serverte vi over 35 tonn økologiske råvarer til publikum, frivillige og artister. Dette utgjorde nærmere 96% av alle råvarene som ble brukt. Vi mener at kun naturlige råvarer fra et bærekraftig jordbruk er godt nok for vårt publikum.

Vi er opptatt av å ta vare på miljøet, og mener økologisk matproduksjon er en naturlig del av en bærekraftig framtid. Velger du økologisk, velger du bort kunstige tilsetningsstoffer, sprøytemidler og industridyrehold. Samtidig sier du ja til renere og sunnere matvarer, bedre dyrevelferd, et større biologiskmangfold og mindre miljøfiendtlige utslipp. I tillegg smaker maten mye bedre.

Derfor får vi hjelp av våre gode venner i Oikos – fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk – til å finne gode og lokale leverandører – og har siden 2003 jobbet med kontrollorganet Debio. I 2013 ble vi den første festivalen i Norge som mottok gullmerket i økologisk matservering – som betyr at over 90% av alle råvarene vi bruker er økologiske. I 2015 var 96 prosent av råvarene på Øya økologiske. Dette mettet 500 artister, 2 200 frivillige og over 70 000 publikummere. I tillegg ble det servert økologisk kaffe, øl, vin og mineralvann på området.

I tillegg samarbeider vi med ØQ, et nasjonalt forgangsfylkeprosjekt. Prosjekt har som mål om å bidra til at 15 prosent eller mer av mat som forbrukes i offentlige og private storkjøkken skal være økologisk innen 2020. Samarbeidet går på tvers av fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Øya har sammen med ØQ et ønske om sette fokus på økt forbruk av økologiske produkter.

Bli en del av klimaløsningen – spis økologisk!