Natur og Ungdom sørger for at festivalen er en av Europas grønneste festivaler gjennom panteordning, avfallssortering og ved å holde området ryddig. De hjelper oss til å bli stadig bedre på miljø.

Oikos – Økologisk Norge er fellesorganisasjonen for produksjon og forbruk av økologiske matvarer og hjelper Øyafestivalen i arbeidet med å sikre god, næringsrik, økologisk mat til frivillige, artister og publikum.

Norsk Gjenvinning leverer utstyr og tar imot alt avfallet fra festivalen. Sammen med Natur og Ungdom sørger de for at mest mulig av avfallet materialgjenvinnes, resirkuleres eller blir energiutnyttet som fjernvarme.

Renovasjonsetaten hjelper deg og Øyafestivalen med å kildesortere plastemballasje og matavfall i blå og grønne poser – akkurat som du gjør hjemme. Husk: rett ting på rett plass blir Kildesortering i Oslo.

EVO Elsykler bidrar til et grønnere Oslo og Øya ved å levere elsykler til bruk for stab og frivillige under festivalen.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.