I den grad det er mulig vil Øyafestivalen velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk, og når det blir avfall. Vi setter fokus på miljøvennlig, miljømerkede, nedbrytbare og resirkulerbare produkter. For eksempel er alle øl- og mineralvannsglass, samt all matemballasje hos oss komposterbar og kan kastes rett i matavfallet. 

Vi tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter. Vi ønsker å prioritere lokale leverandører. For å spare miljøet for transportkostnader, foretrekker vi samkjørte og få leveranser. Våre samarbeidspartnere og leverandører må følge lover og forskrifter i henhold til HMS-forskriften. Øyafestivalen krever at leverandører tar emballasje i retur.

Så langt det er mulig skal Øyafestivalen ha returrett på varer og produkter som viser seg overflødig, for på den måten å unngå et unødig stort varelager i etterkant av festivalen. Vi samarbeider blant annet med Matsentralen – som får all mat som er igjen etter festivalen og gir den til trengende i Oslo. Brukt frityrolje blir videreformidlet til folk som bruker biodrivstoff på bilen, gjerdeduk doneres til urbane dyrkingsprosjekter som fórer pallekarmene sine med dem – og paraplyer gis til Røde kors. Mye av det som havner i vår miljøstasjon, er ting som er full brukbare – og ved å gi dem bort kan de få nytt liv istedenfor å bli brent.