Øyafestivalen har som mål at vi ikke skal benytte forurensende, fossile energikilder og vil jobbe systematisk med å effektivisere energibruken under avvikling av festivalen og på festivalkontoret.

I 2009 startet vi med utfasingen av forurensende aggregater og omleggingen til å kun benytte strøm fra fastnettet. I 2011 var omleggingen komplett og frem til den dag i dag, har vi kun benyttet oss av 100% strøm fra fastnettet. Ikke bare har dette gjort festivalen hele 80% mer energieffektiv – det har i perioden 2009-2016 spart rundt 150.000 liter diesel – eller 300 000 km med dieselbilkjøring. Dette tilsvarer 400 tonn Co2.

I 2016 begynte vi å implementere solstrøm i energiregnskapet vårt, og håper i de kommende årene å produsere mer av strømmen vi bruker selv, ved hjelp av solcellepaneler. Her får vi hjelp av vår konsulentpartner Hjellnes Consult.

Resten av året jobber vi med fokus på ENØK tiltak på kontoret og på festivalområdet.