Øyafestivalen har som mål at vi ikke skal benytte forurensende, stasjonær energi og vi vil jobbe systematisk med å effektivisere energibruken under avvikling av festivalen og på festivalkontoret.

I 2009 startet vi med utfasingen av forurensende aggregater og omleggingen til å kun benytte strøm fra fastnettet. I 2011 var omleggingen komplett og frem til den dag i dag, har vi kun benyttet oss av 100% strøm fra fastnettet. Ikke bare har dette gjort festivalen hele 80% mer energieffektiv, det har også spart miljøet for 676 tonn CO2. 

Resten av året jobber vi med fokus på ENØK tiltak på kontoret og på festivalområdet.