Øyafestivalen har som mål at vi ikke skal benytte forurensende, fossile energikilder og vil jobbe systematisk med å effektivisere energibruken under avvikling av festivalen og på festivalkontoret.

I 2009 startet vi med utfasingen av forurensende aggregater og omleggingen til å kun benytte strøm fra fastnettet. I 2011 var omleggingen komplett og frem til den dag i dag, har vi kun benyttet oss av 100% strøm fra fastnettet. Ikke bare har dette gjort festivalen hele 80% mer energieffektiv – det har i perioden 2009-2016 spart rundt 150.000 liter diesel – eller 300 000 km med dieselbilkjøring. Dette tilsvarer 400 tonn Co².

 

Solenergi

I 2016 begynte vi så smått å implementere solstrøm i energiregnskapet vårt, og i 2017 skal vi produsere enda mer av strømmen vår selv, ved hjelp av solcellepaneler. Med hjelp av vår konsulentpartner Hjellnes Consult setter vi opp 100m² med solceller som skal samle solstrøm gjennom hele riggperioden og under festivalen – og i denne perioden vil vi ha produsert rundt 1000 kWh. Nok til å drifte hele Hagen-scenen vår på ren energi!

Resten av året jobber vi med fokus på ENØK tiltak på kontoret og på festivalområdet.