Øyafestivalen 2017 finner sted i Tøyenparken og ved områdene på andre siden av Finnmarkgata i uke 32, med konserter i perioden onsdag 9. t.o.m. lørdag 12. august. I dagene før og etter arbeider vi med å gjøre klar og rydde ned festivalområdet. Den totale arbeidsperioden ser ut til å bli fra 31. juli til 16. august.

Vi arbeider nå med planlegging av området. Vi har de tre siste årene fått innspill fra dere som bor tett på Tøyenparken – innspill som har resultert i endringer i avgrensing av festivalområdet, forbedret skilting, bedre framkommelighet, styrket vakthold og bedre løsninger for sykkelparkering blant annet. Vi ønsker alltid å bli enda bedre og Øyafestivalen tar gjerne imot flere tips/innspill slik at vi kan unngå unødvendig bry for dere som bor rundt festivalområdet. For at vi skal få tid til å planlegge inn endringer er vi avhengige av å få forslagene i løpet av våren, helst innen 1. mai.

Vi skal fortsette å ha høyt fokus på å unngå arbeidstøy mellom kl. 23 og kl. 07 i periodene før og etter arrangementet.  Utendørsdelen av Øya vil foregå onsdag 9. t.o.m. lørdag 12. august. Portene åpner kl. 13 (fra kl. 12 lørdag), med konserter fra kl. 14 (fra kl. 13 lørdag). Konsertene avsluttes senest kl. 23 alle dager.

Detaljer om framkommelighet vil komme nærmere festivalen.

LOKALE SAMARBEID
Tøyen og områdene rundt er inne i en spennende utvikling som vi håper og tror at Øyafestivalen kan bidra positivt til. Billettkjøperne våre var i fjor med på å finansiere et nytt musikkrom til fritidsklubben STERLING FOR INKLUDERING OG INTEGRERING på Tøyen. Året før finansierte de en foodtruck for KOMPASS & CO, som gir arbeidstrening til vanskeligstilt ungdom gjennom matlaging, redesign og dyrking av mat. Kompass & Co vil også i år severe mat på festivalen, og den gode dialogen med Sterling fortsetter.

I år vil vi sammen med disse to lokale samarbeidspartnerne starte en lokal hospitantordning, hvor festivalnysgjerrig og lærelysten ungdom skal få lære om festivaldrift i teori og praksis. Et av målene med dette er å få enda flere lokale krefter inn i organisasjonen vår.

Samtidig fortsetter vi den gode dialogen med Munchmuseet og Tøyenbadet, samt styrke samarbeidet med Botanisk hage. Vi blir glade for alle tips dere måtte ha til ulike prosjekter Øyafestivalen kan bidra til i lokalmiljøet.


MER INFORMASJON

Et mer detaljert informasjonsskriv vil komme i juni/juli. Her vil det også bli vedlagt en plan for hvilke områder som er avsperra når. Vi setter pris på om dere i borettslagstyrene videreformidler denne informasjonen til beboere hos dere. Dere vil også få tilsendt detaljer for hvordan dere best kontakter oss under festivalavviklingen. I mellomtiden kan dere fortsatt benytte mailadressen nederst.

 

NABOKONTAKT
Vår nabokontakt nås lettest på nabo@oyafestivalen.com. Vi vil helst ha henvendelser på epost, da det er lettere å videresende til de avdelingene i vår organisasjon som best svarer på spørsmålene.

Nabokontakten vil, som i fjor, ved behov være tilgjengelig underveis for løpende kontakt med borettslagenes ledelse for innspill på eventuelle justeringer.