Øyafestivalen 2016 finner sted i Tøyenparken og ved områdene på andre siden av Finnmarkgata i uke 32, med konserter i perioden onsdag 10. t.o.m. lørdag 13. august. I dagene før og etter arbeider vi med å gjøre klar og rydde ned festivalområdet. Arbeidsperioden er fra mandag 1. august til torsdag 18. august. Det vil være mulig å bevege seg i Tøyenparken fram til ettermiddagen onsdag 3. august.

Finnmarkgata er stengt av kommunen i sommer, som i fjor. Den åpner for normal trafikk fredag 19. august. Under festivaluka vil det være omkjøring for 20-bussen. Slik var det også i 2014 og 2015.
20-bussen vil ha omkjøring fra og med mandag 8. august til og med mandag 15. august. Følg med på Ruter.no for mer info.

Vi beklager de ulemper avgrensning av områder medfører, og ønsker å tydelig markere alternative framkomstveier. Det følger et kart med dette skrivet, som viser veiene rundt festivalen.

Vi har de to siste årene hatt dialog med flere av dere som bor tett på Tøyenparken – innspill som har resultert i endringer i avgrensing av festivalområdet, forbedret skilting, bedre framkommelighet, styrket vakthold og bedre løsninger for sykkelparkering blant annet.

FRAMKOMMELIGHET
Monradsgate, som går langs gjerdet til Botanisk hage, vil være åpen under hele festivalen. Gata er sperret, som normalt, for kjøretøy ved hjørnet av Sofiemo borettslag.

Gangveien oppe på platået ved Tøyenbadet vil være åpen fram til 11.00 hver formiddag under festivalen. Under opp- og nedrigg vil den stenges i kortere perioder, av hensyn til sikkerhet ved arbeid.

Fysisk stenging av festivalområdet og Finnmarkgata vil starte i løpet av onsdag 3. august.

Se kart nederst.

TØYENBADET
Innebadene er åpne i hele perioden, mens utebadene vil være stengt fra fredag 5. august til og med mandag 15. august.

LYD
Konsertene under Øyafestivalen vil selvsagt medføre lyd i nærliggende områder. 10. – 13. august vil konsertene foregå fra perioden 13:00-14:30 til 23:00. Det kan være noe lyd i forbindelse med forberedelser til konsertene tidligere på dagen. Også i arbeidsperioder før, under og etter vil det være noe lyd.

Vi skal fortsette å ha høyt fokus på å unngå arbeidstøy mellom kl. 23 og kl. 07 i periodene før og etter arrangementet. Utendørsdelen av Øya vil foregå onsdag 10. t.o.m. lørdag 13. august. Portene åpner kl. 13 (fra kl. 12 lørdag), med konserter fra kl. 14 (fra kl. 13 lørdag). Konsertene avsluttes senest kl. 23 alle dager.

LOKALE SAMARBEID
Tøyen og områdene rundt er inne i en spennende utvikling som vi håper og tror at Øyafestivalen kan bidra positivt til. I år kan billettkjøperne våre være med og finansiere et nytt musikkrom til fritidsklubben STERLING FOR INKLUDERING OG INTEGRERING på Tøyen. Sammen med Musikkutstyrsordningen, skal vi bygge et øvings- og innspillingsrom hvor ungdommer i bydelen som ofte faller utenom organiserte fritidsaktiviteter kan lære seg å utrykke seg gjennom musikk, og få opplæring i bruk av instrumenter og studioutstyr.
www.facebook.com/sterling.sk.18

KOMPASS&CO jobber med å gi arbeidstrening til vanskeligstilt ungdom gjennom matlaging, redesign og dyrking av mat. I fjor var Øya-publikummet med og samlet inn penger til en foodtruck som ungdommene har pusset opp og som nå står klar til å innta hovedstaden. Kompass&co-bilen er også på Øya i år, og serverer overskuddsmat basert på råvarer fra Matsentralen.
kompassogco.no

I fjor startet vi et samarbeid med TØYENRAVNENE. De går runder i nærområdet på kveldstid under festivalen. Om noen naboer ønsker å være med eller finne mer informasjon om Tøyenravnene, se www.facebook.com/toyenravnene.

Samtidig fortsetter vi den gode dialogen med Munchmuseet, Botanisk hage og Tøyenbadet. Vi blir glade for alle tips dere måtte ha til ulike prosjekter Øyafestivalen kan bidra til i lokalmiljøet.

MER INFORMASJON OG NABOKONTAKT
Vår nabokontakt nås lettest på nabo@oyafestivalen.com. Vi vil helst ha henvendelser på epost, da det er lettere å videresende til de avdelingene i vår organisasjon som best svarer på spørsmålene.

Nabokontakten vil, som i fjor, ved behov være tilgjengelig underveis for løpende kontakt med borettslagenes ledelse for innspill på eventuelle justeringer.

 

DE RØDE VEIENE ER ALLTID ÅPNE OG ER ANBEFALT RUTE RUNDT FESTIVALOMRÅDET

 

2016 Nabokart